SALIN PLUS -LAITTEEN VAIHTOSUODATIN

Suodattimen vaihtoväli on noin 4-6 kk mikäli Salin plus -laitteen käyttöaika on n. 8-10 h/vrk.

Filterbytesintervallet är ca 4-6 månader om drifttiden för Salin Plus-apparat är ca 8-10 h/dag.

80,00 €