SALIN S2 -LAITTEEN VAIHTOSUODATIN

Suodattimen vaihtoväli on noin 4-6 kk mikäli Salin S2-laitteen käyttöaika on n. 8-10 h/vrk.

Filterbytesintervallet är ca 4-6 månader om drifttiden för Salin S2-apparat är ca 8-10 h/dag.

63,00 €